หลอดเภสัชภัณฑ์

หลอดอลูมิเนียมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ทุกชนิด ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันก๊าซทุกชนิดได้ 100% จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกบรรจุนั้นไม่เสื่อมคุณภาพและป้องกันการกัดกร่อนได้ทุกชนิดจึงพูดได้ว่าเหมาะสำหรับครีมที่สุด

ครีมแก้คัน
ครีมแก้แพ้
ครีมน้ำกัดเท้า

Category: