หลอดเคมีภัณฑ์

ด้วยการป้องกันอากาศอันดีเยี่ยมของหลอดอลูมิเนียม ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางด้านเคมีต่างไม่สัมผัสกับอากาศทำให้ไม่เสื่อมสภาพหรือแข็งตัวก่อนเปิดใช้งาน

acrylic color(สีอะคลีลิค)
Adhesive(แอดฮีซีฟ)
Epoxy Resin(อีพ็อคซี่เรซิ่น)
Glass Sealer(กลาสซีลเลอร์)
Grease(จารบี)
Hardener(ฮาร์ดเดนเนอร์)
Liquid Gasket(ปะเก็นเหลว)
Rubber Sealants(กาวยาง)
Silicone(ซิลิโคน)
Super Glue(กาวซุบเปอร์กลู)

Category: