มีหลายขนาดบรรจุให้ท่านเลือก รวมทั้งมีบริการออกแบบฟรีเมื่อสั่งซื้อ

ตัวหลอดอลูมิเนียมนั้นมีคุณสมบัติดีเยี่ยม ในการรักษาคุณสมบัติของผลิดภัณฑ์ที่ถูกบรรจุอยู่ในตัวหลอดได้ดีเยี่ยม